radiological and chemical survey device

radiological and chemical survey device
radiacinės ir cheminės žvalgybos prietaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Prietaisas jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galiai matuoti ir nuodingosioms medžiagoms aptikti. Radiacinės ir cheminės žvalgybos prietaisas įtaisomas šarvuotuose objektuose ir nuolat fiksuoja dozės galią ir paralyžiuojamąsias nuodingąsias medžiagas už objekto ribų. Prietaisas duoda šviesos ir garso signalus, taip pat įgulos apsaugos sistemos vykdomųjų mechanizmų įjungimo komandas, kai pasiekiamos kontroliuojamų parametrų ribinės reikšmės, atsiradus branduolinio sprogimo pirminės radioaktyviosios spinduliuotės gama spinduliams (kad įgula būtų apsaugota nuo smūgio bangos, radioaktyviųjų dulkių ir aerozolio bei nuodingųjų medžiagų garų). Prietaisas taip pat matuoja ekspozicinės dozės galią. atitikmenys: angl. radiological and chemical survey device rus. прибор радиационной и химической разведки

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • List of U.S. Marine Corps acronyms and expressions — This is a list of acronyms, expressions, euphemisms, jargon, military slang, and sayings in common or formerly common use in the United States Marine Corps. Many of the words or phrases have varying levels of acceptance among different units or… …   Wikipedia

  • List of United States Marine Corps acronyms and expressions — This is a list of acronyms, expressions, euphemisms, jargon, military slang, and sayings in common or formerly common use in the United States Marine Corps. Many of the words or phrases have varying levels of acceptance among different units or… …   Wikipedia

  • radiacinės ir cheminės žvalgybos prietaisas — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Prietaisas jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galiai matuoti ir nuodingosioms medžiagoms aptikti. Radiacinės ir cheminės žvalgybos prietaisas įtaisomas šarvuotuose objektuose ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • прибор радиационной и химической разведки — radiacinės ir cheminės žvalgybos prietaisas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Prietaisas jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galiai matuoti ir nuodingosioms medžiagoms aptikti. Radiacinės ir cheminės žvalgybos… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Iran and weapons of mass destruction — This article is about Iran and weapons of mass destruction. For Iran s nuclear power program, see Nuclear program of Iran. Weapons of mass destruction …   Wikipedia

  • People's Republic of China and weapons of mass destruction — Not to be confused with Republic of China and weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction …   Wikipedia

  • BMP-1 variants — This is a complete list of variants and designations of the BMP 1 infantry fighting vehicle. It is sorted by country of origin. Variants Former USSRInfantry fighting vehicles* BMP (Ob yekt 764) Original main prototype of BMP 1 developed by the… …   Wikipedia

  • Weapon of mass destruction — For the Hip hop album, see Weapons of Mass Destruction (album). Weapons of mass destruction …   Wikipedia

  • radiation — radiational, adj. /ray dee ay sheuhn/, n. 1. Physics. a. the process in which energy is emitted as particles or waves. b. the complete process in which energy is emitted by one body, transmitted through an intervening medium or space, and… …   Universalium

  • Materials MASINT — Intelligence Cycle Management Collection Management MASINT Electro optical MASINT Nuclear MASINT Geophysical MASINT Radar MASINT Materials MASINT Radiofrequency MASINT Materials MASINT is one of the six major disciplines generally accepted to… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”